Sprawozdanie finansowe

„Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie, informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola Nr 1  im. Misia Uszatka w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Beata Szkop (10 maja 2019)
Opublikował: Beata Szkop (10 maja 2019, 12:17:13)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kaczmarczyk (10 maja 2019, 14:49:27)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2214