Informacja dotycząca sprawozdania finansowego


Informacja dotycząca sprawozdania finansowego.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe przedszkola  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757


metryczka


Wytworzył: Bożena Monika Kabała- Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 16 (9 maja 2019)
Opublikował: Teresa Machura (9 maja 2019, 09:21:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1961