Dane podstawowe


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Częstochowie

Uchwałą Nr 811.LIX.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Częstochowy zlikwidowała Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175.

Decyzją z dnia 29 października 2021r., znak PSVI.943.1.16.2021 Wojewoda Śląski wyraził zgodę na likwidację przedmiotowej placówki.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 zmieniony uchwałą Nr 606/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 w Częstochowie

siedziba: ul. Połaniecka 175 c
              42-209 Częstochowa
telefon:   34 362 78 31
NIP:        949 200 41 77
REGON:   240425156

adres e-mail: pow2@edukacja.czestochowa.pl

metryczka


Wytworzył: Zygmunt Michoń - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej nr 2 (1 sierpnia 2006)
Opublikował: admin_rdd3 (4 października 2007, 14:46:40)

Ostatnia zmiana: Sylwia Kasprzycka (28 grudnia 2022, 13:07:11)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59371