Sprawozdanie finansowe

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 33 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe przedszkola są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szymańska (9 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Czech (10 maja 2019, 10:07:02)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Czech (10 maja 2019, 10:24:35)
Zmieniono: Sprawozdanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1646