Arkusze ocen absolwentów

Archiwum

Dostęp: za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.

Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.922).

Dział: wychowawcy klas

Podstawa prawna: stawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Wiewiórowska Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie (11 września 2008)
Opublikował: brzozowski_r (11 września 2008, 09:16:38)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Górska (16 maja 2017, 13:58:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1557