Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet z-cy dyrektora szkoły.
Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: dyrektor szkoły - Jolanta Miękina (31 października 2016)
Opublikował: Tomasz Putowski (3 listopada 2016, 10:11:08)

Ostatnia zmiana: Tomasz Putowski (9 czerwca 2017, 14:48:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3162