Dzienniki zajęć

Typ: Archiwum

Dostęp: do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Dział: Miejskie Przedszkole nr 20

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczani.)a, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

metryczka


Wytworzył: Anna Kromiszewska -Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 20 w Częstochowie (12 czerwca 2008)
Opublikował: baryla_j (12 czerwca 2008, 18:59:57)

Ostatnia zmiana: Wioletta Glińska (23 czerwca 2017, 12:02:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2781