Ewidencja zatrudnianych pracowników.

Typ: Ewidencja
Dostęp: z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych
Dział: Sekretariat
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 286 z późniejszymi zmianami).

metryczka


Wytworzył: Jolanta Koszek - Dyrektor (7 maja 2008)
Opublikował: ciura_a (18 czerwca 2006, 19:33:25)

Ostatnia zmiana: Tomasz Bugajczyk (29 czerwca 2017, 14:08:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5516