Sprawozdanie finansowe

„Dyrektor ZSP 2 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34
ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe
(szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów
Oświaty i są dostępnie pod adresem:  http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757  

metryczka


Wytworzył: Maria Kowol Dyrektor ZSP 2 (10 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Pisarek (10 maja 2019, 11:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1783