Informacje Ogólne

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz alternatywną pedagogikę Marii Montessori. Działa u nas 7  grup zróżnicowanych wiekowo.

Według założeń M. Montessori dziecko jest budowniczym samego siebie i samo wie co dla niego dobre. 
Celem głównym pracy z dziećmi jest wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności dzieci, doprowadzenie dzieci do samodzielności, niezależności oraz wyrobienie w nich poczucia odpowiedzialności za siebie i świat. 
W planowanej organizacji grup realizowane są następujące formy zajęć:
- praca wolna
- lekcje montessoriańskie
- zajęcia dodatkowe /język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne/
- zajęcia uzupełniające /zajęcia artystyczne, plastyczne, konstrukcyjne, udział w konkursach plastycznych, wystawach, wernisażach itp/
- zajęcia otwarte dla rodziców celem zapoznania z metodą i pracą ich pociech. 


metryczka


Wytworzył: Anna Lis -Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 37 (4 czerwca 2017)
Opublikował: Dorota Fujarska (4 czerwca 2017, 17:06:49)

Ostatnia zmiana: Dorota Fujarska (15 czerwca 2017, 19:40:13)
Zmieniono: 5

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3114