Zarządzenia dyrektora szkoły - 2021r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. Zarządzenie 1/2021 (18kB) word
ZARZĄDZENIE nr 2/2021 w sprawie powołania i trybu działania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022 Zarządzenie nr 2-21 Komisja Rekrutacyjna.pdf (147kB) pdf
ZARZĄDZENIE nr 3/2021 w sprawie powołania Członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021r.
Zarządzenie 3/2021 (14kB) word
ZARZĄDZENIE nr 4/2021 w sprawie powołania szkolnego zespołu do spraw gospodarki majątkowej Zarządzenie 4/2021 (15kB) word
ZARZĄDZENIE nr 5/2021 w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym na wniosek przewodniczącego Rady Pedagogicznej w celu rozpatrzenia wniosku Rady Rodziców- zmiany zapisów w Statucie Zarządzenie (16kB) word
ZARZĄDZENIE nr 6/2021 w sprawie powołania komisji do szkolnych eliminacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Zarządzenie 6/2021 (13kB) word
ZARZĄDZENIE nr 7/2021 w sprawie powołania komisji do II etapu eliminacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Zarządzenie 7/2021 (11kB) word
ZARZĄDZENIE nr 8/2021 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Zarządzenie 8/2021 (12kB) word
ZARZĄDZENIE nr9/2021 w sprawie zasady pracy zdalnej obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie podczas kształcenia na odległość w klasach I-VIII
           ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 9/2021 Załącznik do zarządzenia 9/2021 (20kB) word
ZARZĄDZENIE nr 10/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie Zarządzenie 10/2021 (15kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Golachowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie (17 lutego 2021)
Opublikował: Piotr Bińczyk (18 lutego 2021, 09:16:01)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 52

Ostatnia zmiana: Kamila Domagała (24 marca 2022, 14:55:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1699