Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - kompleksowy remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 w Częstochowie

Przedmiot zamówienia:Demontaż drewnianych podłóg i położenie wykładziny przemysłowej w dwóch salach lekcyjnych. Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadania oraz wywóz starych podłóg zabezpiecza Wykonawca na [...]

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego [...]

Informacja o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii dotyczących problemów natury architektonicznej, z jakimi zmagają się uczniowie podczas kontaktów ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 w Częstochowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie, informuje o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, opiekunów prawnych tych [...]

Aktualizacja wpisu do Biuletynu Informacji Publicznej

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Panią [...]

Sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości [...]

Sprawozdania finansowe szkoły

Informacja     Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego  informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju [...]

Ogłoszenie - realizacja zadań poprawy efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. S. Wyspiańskiego w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art.6 ust 2 pkt 1),2) lub 3) ustawy z dnia 20 [...]

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych odbywających się w Naszej Szkole w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się w sekretariacie szkoły. [...]

Wykaz sal gimnastycznych

W SP 17 do dyspozycji uczniów jest jedna sala gimnastyczna. Dostępna jest pięć dni w tygodniu. [...]

Ocenianie wewnątrzszkolne

Ocenianie wewnątrzszkolne w Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie [...]

metryczka