Kontrole

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w roku 2016

L.p.Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyOcena stanu sanitarno-technicznego zakładu.2 marca 2016Bez [...]

Kontrole przeprowadzone w 2015 roku.

L.p.Oznaczenie organuprzeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia            kontroliEfekt kontroli1.Państwowa Inspekcja PracyOcena przestrzegania prawa pracy w tym przepisów dotyczących [...]

Ewaluacja zewnętrzna.

Badanie przeprowadzono w dniach 16-06-2014 - 18-06-2014. Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Poziom spełnienia wymagania: B. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta.

W związku z ustaleniami kontroli biorąc pod uwagę już podjęte działania zalecam: 1. Zwiększyć nadzór i kontrolę nad gospodarką magazynową. 2. Wyeliminować nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ewidencji magazynowej. [...]

Kontrola Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie bloku żywieniowego. Wydano zalecenia: 1. Uzupełnić płytki na ścianie. 2. Pomalować okienko do zwrotu naczyń brudnych. Termin: 31 sierpnia 2014. Zalecenia wykonane w terminie. [...]

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przeprowadzono kompleksową kontrolę sanitarną. Zaleceń brak. [...]

Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy.

Treść decyzji: usunąć składowane na korytarzu przy wejściu głównym do obiektu przedszkola worki z odpadami plastikowymi (nakrętkami) przeznaczonymi do akcji "Nakrętkowa Częstochowa". Zalecenie wykonano. [...]

metryczka