Kontrole

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w roku 2019

l.p.Oznaczenie organuprzeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli(ocena, zalecenia)1Wydział Kontroli Urzędu MiastaSprawdzenie prawidłowości realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych [...]

Kontrole przeprowadzone w roku 2018

l.p.Oznaczenie organuprzeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli(ocena, zalecenia)1.Śląski Kurator Oświaty Organizacja pracy szkoły publicznej w roku szkolnym 2017/2018, wybrane zagadnienia z zakresu [...]

Kontrole przeprowadzone w roku 2017

l.pOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w CzęstochowiePrawidłowość wykonywania przez Dyrektora szkoły [...]

Kontrole przeprowadzone w 2016

l.p.Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKompleksowa kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu [...]

metryczka