Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów zgodnie ze specyfikacją w treści zamówienia [...]

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów

Zapytanie Ofertowe na dostawę 22 szt. komputerów zgodnych ze specyfikacją w treści zapytania: [...]

Zapytanie Ofertowe na remonty

Zapytanie Ofertowe na:1. Wymianę  drzwi - 2 szt.  od strony zachodniej w budynku głównym, 2. Malowanie korytarza w budynku głównym II p.3. Malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w s. 71 [...]

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego

Zapytanie Ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego - treść zapytania poniżej: [...]

Zapytanie ofertowe na kostkę brukową

Zapytanie Ofertowe na położenie kostki brukowej -  ok. 120 m2 wraz z wymianą 20 szt. krawężników i naprawą fragmentów drogi dojazdowej.  Zakres robót obejmuje demontaż starych płytek chodnikowych oraz płyt betonowych [...]

Zamówienie na dostawę zestawów centrali Slican, telefonów ISDN i analogowych.

Zapytanie Ofertowe na  dostawę zestawów centrali  Slican,  telefonów ISDN i analogowych dla Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90.  [...]

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe na Dostawę wyszczególnionego w pkt. III przedmiotu zamówienia dla Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90.  [...]

metryczka