Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Książka kontroli

Typ: RejestrDostęp: w gabinecie DyrektoraPodstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Typ: RejestrDostęp: w gabinecie DyrektoraPodstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków pracowników

Typ: RejestrDostęp: w gabinecie Dyrektora po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Miistrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Typ: RejestrDostęp: w gabinecie DyrektoraPodstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr korespondencji

Typ: RejestrDostęp: pokój intendenta. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: w gabinecie Dyrektora. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjn [...]

księgi inwentarzowe

Typ: Ewidencja.Dostęp: w gabinecie DyrektoraDział: Miejskie Przedszkole Nr 21Podstawa prawna: ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U.z 2002 Nr 76, poz.694 z póź. zm.); rozporządzenie Min. Fin. w sprawie szczegółowych zasad [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ: Archiwum.Dostęp: w gabinecie Dyrektora. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 21Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

akta osobowe pracowników

Typ: Archiwum.Dostęp: dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora przedszkolaDział: Miejskie Przedszkole Nr 21Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. [...]

dzienniki zajęć

Typ: Rejestr.Dostęp: dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora przedszkola, nauczycieliDział: Miejskie Przedszkole Nr 21Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w [...]

metryczka