Statut

Statut

Statut marzec 2024

Statut [...]

zmiany w statucie z marca 2014

Statut Szkoły Podstawowej nr 33 obowiązujący od 03.2014 r. [...]

statut obowiązujący od roku 2014

Statut Szkoły Podstawowej nr 33 obowiązujący od 2014 r. [...]

statut po nowelizacji w roku 2012

Statut Szkoły Podstawowej nr 33 obowiązujący od 2012 r. [...]

statut obowiązujący od roku 2008

Statut Szkoły Podstawowej nr 33 obowiązujący od 2008 r. [...]

metryczka