Wyróżnienia i oceny

Wyróżnienia i oceny

Certyfikat "PLACÓWKA OTWARTA"

Gimnazjum otrzymało certyfikat potwierdzający udział w konkursie zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie o tytuł „Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły/Placówki” w ramach ogłoszonego przez MEN [...]

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI - rok szk. 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła realizowała Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii. [...]

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI - rok szk. 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 szkoła realizowała Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii. [...]

"Szkoła bez przemocy"

W roku szkolnym 2011/2012 uzyskała certyfikat uczestnictwa w programie społecznym "Szkoła bez przemocy" [...]

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI - rok szk. 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 szkoła realizowała Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii. [...]

metryczka