Ogłoszenia

Ogłoszenia

Sprawozdanie finansowe

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie   informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 [...]

Efektywność energetyczna

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

20 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się nabór uczniów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/18.Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz tych spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje [...]

STYPENDIA SZKOLNE

UWAGA RODZICE!STYPENDIA SZKOLNE!! Uczniowie pozostający w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać stypendium szkolne. O stypendium ubiegają się rodzice ucznia, w przypadku kiedy miesięczna wysokość dochodu na osobę w [...]

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

CALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO  2016/2017   ·        25 .08.16r. –  RADA  PEDAGOGICZNA -  cz.I ·        29.08.16r. – spotkania nauczycieli [...]

metryczka