Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie  są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Bokwa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie (9 maja 2019)
Opublikował: Grażyna Adamowska (9 maja 2019, 20:09:13)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 32

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974