Kontrole

Kontrole

kontrole 2015

Lpoznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęzakres kontrolitermin przeprowadzenia kontroliefekt kontroli1Państwowa Inspekcja Pracy w Częstochowieprzestrzeganie przepisów prawa pracy i BHP25-29.05.2015zalecenia:-zapewnic w kuchni drugie [...]

Kontrole

[...]

metryczka