Sprawozdania finansowe szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:  http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757


metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 mgr Jarosław Nurek (8 maja 2019)
Opublikował: Janusz Frej (8 maja 2019, 18:17:49)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 16

Ostatnia zmiana: Janusz Frej (9 maja 2019, 16:50:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2995