Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr 08 / 2024

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie podsumowania pracy w roku szkolnym 2023/2024   [...]

Zarządzenie nr 07/2024

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie nr 6/2024

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie klasyfikacji i zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania uczniów klas czwartych oraz szkolenia na temat organizacji egzaminu [...]

Zarządzenie nr 5/2024

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025 oraz w sprawie szkolenia rady pedagogicznej. [...]

Zarządzenie nr 4/2024

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 3/2024

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury obowiązującej w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, dotyczącej zachowania [...]

Zarządzenie nr 2 / 2024

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie podsumowania pracy za I półrocze w roku szkolnym 2023/2024 [...]

Zarządzenie nr 1 / 2024

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za 6 stycznia 2024 r. [...]

Zarządzenie 2023_21

Zarządzenie nr 21/2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przygotowania Standardów ochrony małoletnich w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w [...]

Zarządzenie nr 20 / 2023

Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Częstoch [...]

Zarządzenie nr 19 / 2023

Zarządzenie nr 19 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie szkolenia Rady Pedagogicznej oraz spraw bieżących wynikające z kalendarza roku szkolnego [...]

Zarządzenie nr 18/2023

Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za 11 listopada 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 17/2023

Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu przeprowadzenia postępowania powypadkowego i sporządzenia [...]

Zarządzenie nr 16/2023

Zarządzenie nr 16 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie szkolnego planu wychowawczo-profilaktycznego, ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024 [...]

Zarządzenie nr 15/2023

Zarządzenie nr 15 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 4 września 2023 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024 oraz innych spraw organizacyjnych. [...]

Zarządzenie nr 14/2023

Zarządzenie nr 14 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.  [...]

Zarządzenie nr 13/2023

Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w VII Liceum Ogólnokształcącym [...]

Zarządzenie nr 12/2023

Zarządzenie nr 12 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconej „Procedury postępowania w razie wystąpienia wypadku osób pozostających pod [...]

Zarządzenie nr 11/2023

Zarządzenie nr 11 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconej „Procedury postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy, wypadku w drodze [...]

Zarządzenie nr 10/2023

Zarządzenie nr 10 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024  [...]

Zarządzenie nr 09/2023

Zarządzenie nr 09 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie podsumowania pracy w roku szkolnym 2022/2023  [...]

Zarządzenie nr 08/2023

Zarządzenie nr 8 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku i sporządzenia protokołu [...]

Zarządzenie nr 07/2023

Zarządzenie nr 07/2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.  [...]

Zarządzenie nr 06/2023

Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie klasyfikacji i zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania uczniów klas czwartych, szkolenia z zakresu [...]

Zarządzenie nr 05/2023

Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024  [...]

Zarządzenie nr 04/2023

Zarządzenie nr 4 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie szkolenia rady pedagogicznej.  [...]

Zarządzenie nr 03/2023

Zarządzenie nr 3 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w statucie szkoły.  [...]

Zarządzenie nr 02/2023

Zarządzenie nr 2 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołaniu zespołu powypadkowego  [...]

Zarządzenie nr 01/2023

Zarządzenie nr 1 / 2023 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie podsumowania pracy za I półrocze w roku szkolnym 2022/2023 [...]

Zarządzenie nr 17/2022

Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Czę [...]

Zarządzenie nr 16/2022

Zarządzenie nr 16 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w [...]

Zarządzenie nr 15/2022

Zarządzenie nr 15 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 18 listopada 2022 r. sprawy bieżące wynikające z kalendarza roku szkolnego  [...]

Zarządzenie nr 14/2022

Zarządzenie nr 14 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Szkolenie Rady Pedagogicznej  [...]

Zarządzenie nr 13/2022

Zarządzenie nr 13 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 06.10.2022 r. w sprawie: zmiany składu oraz sposobu działania stałej Komisji ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego w [...]

Zarządzenie nr 12/2022

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 19 września 2022 r. w sprawie szkolnego planu wychowawczo-profilaktycznego, ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz [...]

Zarządzenie nr 11/2022

Zarządzenie nr 11 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 5 września 2022 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 oraz innych spraw organizacyjnych  [...]

Zarządzenie nr 10/2022

Zarządzenie nr 10 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023  [...]

Zarządzenie nr 9/2022

Zarządzenie nr 09 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023  [...]

Zarządzenie nr 8/2022

Zarządzenie nr 08 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie podsumowania pracy w roku szkolnym 2021/2022  [...]

Zarządzenie nr 7/2022

Zarządzenie nr 07/2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej  [...]

Zarządzenie nr 6/2022

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie klasyfikacji i zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania uczniów klas III trzyletniego liceum [...]

Zarządzenie nr 5/2022

Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023  [...]

Zarządzenie nr 4/2022

Zarządzenie Nr 04/2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych  [...]

Zarządzenie nr 3/2022

Zarządzenie nr 3 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie nauczania zdalnego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie w trakcie [...]

Zarządzenie nr 2/2022

Zarządzenie nr 2 / 2022  Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko [...]

Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie nr 1 / 2022 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie podsumowania pracy za I półrocze w roku szkolnym 2021/2022 [...]

Zarządzenie nr 18/2021

Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za 1 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 17/2021

ZARZĄDZENIE nr 17 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w VII Liceum Ogólnokształcącym im. [...]

Zarządzenie nr 16/2021

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nauczania zdalnego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie w trakcie czasowego [...]

Zarządzenie nr 15/2021

Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 13 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 14/2021

Zarządzenie nr 14 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 13/2021

Zarządzenie nr 13 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 19 listopada 2021 r.  sprawy bieżące wynikające z kalendarza roku szkolnego. [...]

Zarządzenie nr 12/2021

Zarządzenie nr 12 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie  szkolnego planu wychowawczo-profilaktycznego, ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym [...]

Zarządzenie nr 11/2021

Zarządzenie nr 11 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 6 września 2021 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 oraz innych spraw organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 10/2021

Zarządzenie nr 10 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 [...]

Zarządzenie nr 9/2021

Zarządzenie nr 09 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja [...]

Zarządzenie nr 8/2021

Zarządzenie nr 08 / 2021  Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022 [...]

Zarządzenie nr 7/2021

Zarządzenie Nr 07 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych [...]

Zarządzenie nr 6/2021

Zarządzenie nr 06 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie podsumowania pracy w roku szkolnym 2020/2021 [...]

Zarządzenie nr 5/2021

Zarządzenie nr 05/2021Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowiez dnia 10 maja 2021 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie nr 4/2021

Zarządzenie nr 4/2021Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowiez dnia 23 kwietnia 2021 r.w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za 1 maja 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 3/2021

Zarządzenie nr 3/2021Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowiez dnia 30 marca 2021 r.w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022 [...]

Zarządzenie nr 2/2021

Zarządzenie nr 2/2021Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowiez dnia 19 marca 2021 r.w sprawie klasyfikacji i zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania uczniów klas III, szkolenia z zakresu wykorzystania [...]

Zarządzenie nr 1/2021

Zarządzenie nr 1 / 2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podsumowania pracy za I półrocze w roku szkolnym 2020/2021 [...]

Zarządzenie nr 27/2020

Zarządzenie nr  27 / 2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie:  przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w [...]

Zarządzenie nr 26/2020

Zarządzenie nr 26 / 2020  Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 20 listopada 2020 r. sprawy bieżące wynikające z kalendarza roku szkolnego [...]

Zarządzenie nr 25/2020

Zarządzenie nr 25 / 2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za 26 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 24/2020

Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nauczania zdalnego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie w trakcie [...]

Zarządzenie nr 23/2020

Zarządzenie nr 23 / 2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 09 października 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej [...]

Zarządzenie nr 22/2020

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 6 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020 w sprawie organizacji pracy szkoły i sposobów realizacji jej zadań podczas [...]

Zarządzenie nr 21/2020

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie  wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 [...]

Zarządzenie nr 20/2020

Zarządzenie nr 20 / 2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie  szkolnego planu wychowawczo-profilaktycznego, ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym [...]

Zarządzenie nr 19/2020

Zarządzenie nr 19 / 2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w  roku szkolnym 2020/2021 oraz innych spraw organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły i sposobów realizacji jej zadań podczas nauczania stacjonarnego, hybrydowego oraz [...]

Zarządzenie nr 17/2020

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu parkingu przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 16/2020

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 [...]

Zarządzenie nr 15/2020

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 17 lipca 2020 r.  w sprawie zaopiniowania aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 [...]

Zarządzenie nr 14/2020

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za 15 sierpnia 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych     Na podstawie art. 37 ust.1 oraz [...]

Zarządzenie nr 12/2020

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie podsumowania pracy w roku szkolnym 2019/2020 [...]

Zarządzenie nr 11/2020

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie nr 10/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 04 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji nauczania zdalnego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. [...]

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminu maturalnego w roku 2020. [...]

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji nauczania zdalnego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja [...]

Zarządzenie nr 7/2020

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji nauczania zdalnego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. [...]

Zarządzenie nr 6/2020

Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji nauczania zdalnego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. [...]

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie klasyfikacji i zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania uczniów klas III oraz szkolenia z zakresu [...]

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 [...]

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie organizacji nauczania zdalnego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie w trakcie [...]

Zarządzenie nr 2/2020

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. [...]

Zarządzenie nr 1/2020

Zarządzenie nr 1 / 2020 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 15.01.2020 w sprawie realizacji projektu w ramach Programu  Erasmus+ [...]

Zarządzenie nr 19/2019

Zarządzenie nr 19 / 2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie podsumowania pracy za I półrocze w roku szkolnym 2019/2020 [...]

Zarządzenie nr 18/2019

Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie:  Szkolenie Rady Pedagogicznej, sprawy bieżące wynikające z kalendarza roku szkolnego [...]

Zarządzenie nr 17/2019

Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku ruchomego w VII Liceum [...]

Zarządzenie nr 16/2019

Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie:  powołania oraz sposobu działania stałej Komisji ds. oceny przydatności składników majątku [...]

Zarządzenie nr 15/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie:  przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Często [...]

Zarządzenie nr 14/2019

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: Zmiana statutu szkoły oraz sprawy bieżące wynikające z kalendarza roku szkolnego [...]

Zarządzenie nr 13/2019

Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie:  Szkolenie Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 12/2019

Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania projektu statutu 4-letniego liceum [...]

Zarządzenie nr 11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 04 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej [...]

Zarządzenie nr 10/2019

Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie  szkolnego planu wychowawczo-profilaktycznego, ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020 [...]

Zarządzenie nr 9/2019

Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w  roku szkolnym 2019/2020 oraz innych spraw organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 8/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie [...]

Zarządzenie nr 7/2019

Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 [...]

Zarządzenie nr 6/2019

Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie podsumowania pracy w roku szkolnym 2018/2019 [...]

Zarządzenie nr 5/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja [...]

Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych [...]

Zarządzenie nr 3/2019

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu Pracy w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 2/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  w Częstochowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin korzystania z dostępu do internetu za pomocą sieci komputerowej LAN / WLAN w VII [...]

Zarządzenie nr 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie podsumowania pracy za I półrocze w roku szkolnym 2018/2019. [...]

Zarządzenie nr 13/2018

Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Szkolenie Rady Pedagogicznej. [...]

Zarządzenie nr 12/2018

Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 11/2018

Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: szkolenie Rady Pedagogicznej; sprawy bieżące wynikające z kalendarza roku szkolnego. [...]

Zarządzenie nr 10/2018

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej. [...]

Zarządzenie nr 9/2018

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego planu wychowawczo-profilaktycznego oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku [...]

Zarządzenie nr 8/2018

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 03 września 2018 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w  roku szkolnym 2018/2019 oraz innych spraw organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 7/2018

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli w VII Liceum Ogólnokształcącym im. [...]

Zarządzenie nr 6/2018

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019. [...]

Zarządzenie nr 5/2018

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie podsumowania pracy w roku szkolnym 2017/2018 [...]

Zarządzenie nr 4/2018

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenie inspektora danych osobowych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 3/2018

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika [...]

Zarządzenie nr 2/2018

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowiez dnia 12 kwietnia 2018 r.w sprawie klasyfikacji i zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania uczniów klas III oraz w sprawie organizacji matury 2018 [...]

Zarządzenie nr 1/2018

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowiez dnia 02 stycznia 2018 r.w sprawie podsumowania pracy za I półrocze w roku szkolnym 2017/2018 [...]

metryczka