Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie dotyczące regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Zarządzenie dotyczące regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych [...]

Zarządzenie w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego [...]

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji metodą skontrum

Zarządzenie dotyczące inwentaryzacji metodą skontrum [...]

Zarządzenie dotyczące Regulaminu Monitoringu Wizyjnego

Regulamin funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego [...]

metryczka