Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościZespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej (strona BIP  http://edukacja.bip.czestochowa.pl)
Na mocy  Uchwały Nr 840.LX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022r. w sprawie likwidacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz zgodnie z zapisami w Statucie placówki od 1 września 2022r.
w skład Zespołu Poradni wchodzą:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PÓŁNOC
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna POŁUDNIE
Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PÓŁNOC
ul. I. Kosmowskiej 5
42-202 Częstochowa
tel. 34 3622-424; 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA POŁUDNIE
ul. W. Łukasińskiego 40
42-207 Częstochowa
tel. 533 300 136; 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ – SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Łukasińskiego 40
42-207 Częstochowa
tel. 533 377 180
Informacje  zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Arkadiusz Wolniaczyk
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl;
tel. (34) 362 24 24

Procedura wnioskowo – skargowa
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych mieści się w trzech budynkach
Budynek nr 1 mieści się przy ul. I. Kosmowskiej 5, 42-202 Częstochowa – siedziba główna  oraz siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PÓŁNOC
Budynek nr 2 mieści się przy ul. Łukasińskiego 40, 42-207 Częstochowa – siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej POŁUDNIE i  Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 
Budynek nr 1 ul. I. Kosmowskiej 5
Do budynku prowadzi główne  wejście od ul. Kosmowskiej, znajdujące się na rogu budynku.
Przy schodach do wejścia bocznego znajduje się wyremontowany podjazd dla wózków dzioecięcych oraz dla osób niepełnosprawnych na wózkach odwiedzających poradnię.
Sekretariat poradni znajduje się na parterze w pok. nr 1 po prawej stronie od wejścia do budynku.
Na parterze i piętrze znajdują się tablice z rozmieszczeniem gabinetów w budynku.
W budynku nie ma windy. Dla klientów poradni dostępne są 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych zarówno po lewej jak i po prawej stronie korytarza głównego.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Z lewej strony wejścia do budynku znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania
z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem wizyty (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane na podany poniżej numer telefonu, e-mail lub za pośrednictwem platformy e-PUAP
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PÓŁNOC
tel. (34) 362-24-24; 739-212-739
adres e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel. 533 377 180  
 
Budynek nr 2 ul. W. Łukasińskiego 40
W budynku siedziby swoje mają:
- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych –
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna POŁUDNIE,
- LO Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa,
- Fundacja „Oczami Brata”
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ul. Łukasińskiego oraz wejście boczne od strony boiska (usytuowane na placu szkoły). Przy głównym wejściu znajduje się informacja o instytucjach, które mają w ww. miejscu swoje siedziby.
Drzwi wejściowe do budynku umożliwiają wjechanie wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym :
Na parterze i piętrze znajdują się tablice z informacją o placówkach mieszczących się w budynku.
Na parterze znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
W budynku jest brak windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak jest informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Korytarze w budynku mają szerokość min. 270 cm., co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
Budynek przy ul Łukasińskiego posiada ograniczoną ilość miejsc parkingowych zarówno dla pracowników jak i klientów. Do budynku prowadzi wyremontowana droga z kostki brukowej. Z tyłu budynku zostało wyremontowane boisko w ramach zadań budżetu obywatelskiego.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania
z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem wizyty (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane na podany poniżej numer telefonu, e-mail lub za pośrednictwem platformy e-PUAP
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna POŁUDNIE
ul. Łukasińskiego 40
42-207 Częstochowa
tel. 533 300 136; 533 300 966
adres e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2024.03.27.

metryczka


Wytworzył: Rafał Dziwis - Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 14:47:58)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Wolniaczyk (27 marca 2024, 12:24:29)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 32241