Ogłoszenia

Ogłoszenia

W związku z przedłożeniem oferty niespełniającej kryterium wyboru publikujemy ponownie zapytanie ofertowe na badania lekarskie.

W związku z przedłożeniem oferty niespełniającej kryterium wyboru publikujemy ponownie zapytanie ofertowe na badania lekarskie. [...]

Efektywność energetyczna

Informuję, że Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

Praktyki zagraniczne w ogrodach Hiszpanii dla uczniów technikum architektury krajobrazu w ramach programu Erasmus +

3 października 2015 r. w sobotę uczniowie z technikum architektury krajobrazu wraz z opiekunami wyjechali do Hiszpanii, by odbyć 4-tygodniowe praktyki w ramach programu Erasmus +. [...]

Jubileusz 55 lecia szkoły i nadanie imienia Jana Pawła II

30 września 2015 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Technikum nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 10 połączona z obchodami 55-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych. Obchody rozpoczęła msza święta, [...]

Patron Szkoły

W dniu 11.06.2015 Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Technikum nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 10 wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych. Zgodnie z tą uchwałą szkoły nasze będą [...]

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów [...]

metryczka