Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz sal gimnastycznych dostępnych po godzinach pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Sala gimnastyczna nie jest wykorzystywana po godzinach pracy szkoły. [...]

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor ZSS nr 28 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu [...]

Informacja dotycząca efektywności energetycznej

Informuję, że Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

Rekrutacja uczniów do szkoły

Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie nie prowadzi rekrutacji (w placówkach specjalnych nie obowiązuje rekrutacja). Uczniowie przyjmowani są przez cały rok, ze wszystkich rejonów Polski. [...]

metryczka