Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Umowy za wynajem

Dostęp: Gabinet Dyrektora /dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony/ (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.  [...]

Rejestr kontrahentów

Dostęp: Gabinet Dyrektora /dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony/ (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.  [...]

Umowy z rodzicami

Dostęp: Gabinet Dyrektora /dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony/ (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Protokoły z zebrań pracowników Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie od roku 2016

Dostęp: Gabinet Dyrektora /dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)/. Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Protokoły z zebrań z rodzicami i z Rady Rodziców od roku szkolnego 2016/2017

Dostęp: Gabinet Dyrektora /dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony/ (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświ [...]

Księga podopiecznych

Dostęp: Gabinet Dyrektora /dostęp po wykazaniu interesu prawnego/ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Rejestr wypadków podopiecznych

Dostęp:  Gabinet Dyrektora /dostęp po wykazaniu interesu prawnego/ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Gabinet Dyrektora Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp:Gabinet Dyrektora /dostęp po wykazaniu interesu prawnego/ Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: Gabinet Dyrektora /dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony/ (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet dyrektora Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyW roku szkolnym 2016/2017 nie było Uchwa [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora od stycznia 2017r

Dostęp: gabinet dyrektora Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: gabinet dyrektoradostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj [...]

Dzienniki zajęć

Typ: Archiwum.Dostęp: przechowywane w poszczególnych salach oraz gabinetach specjalistówdostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: PrzedszkolePodstawa [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Typ: Archiwum.Dostęp: w gabinecie dyrektoradostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Dział: PrzedszkolePodstawa prawna: Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Typ: Ewidencja.Dostęp: w gabinecie dyrektoradostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: PrzedszkolePodstawa prawna: Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia [...]

wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola

Typ: RejestrDostęp: w gabinecie specjalistów dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: PrzedszkolePodstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 16 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania [...]

Zbiory Biblioteczne

Typ: Rejestr.Dostęp: Biblioteka MPI Nr 43Dział: PrzedszkolePodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

metryczka