Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca zamieszczania sprawozdań finansowych.

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 42 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, [...]

Informacja

Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 42 realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz. U z 2016 r., [...]

metryczka