Ogłoszenia

Ogłoszenia

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 9 w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Panią Ewą Dziedzielą lub w przypadku nieobecności Inspektora z [...]

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZK. 2020/21

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCHNA ROK SZKOLNY 2020/2021 Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.I ETAPRodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do [...]

Sprawozdanie finansowe przedszkola

"Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z §  34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla [...]

Informacja dotycząca stosowania efektywności energetycznej w MP 9

Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2), lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016r o efektywności enegetycznej (tj. Dz. U [...]

Dyżur Wakacyjny w Miejskim Przedszkolu Nr9 w roku szk. 2017/18

Dyżur wakacyjny w Miejskim Przedszkolu nr 9 odbędzie się  od 1.08.2018 do 31.08.2018. [...]

DYŻUR WAKACYJNY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9 W ROKU SZK.2016/17

Dyżyr wakacyjny w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Częstochowie w roku 2017 będzie trwał od 3.07.2017r do 31.07.2017r. [...]

DYŻUR WAKACYJNY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9 W ROKU SZK.2015/2016

Dyżur wakacyjny w Miejskim Przedszkolu Nr 9 od 1.08.2016r do 31.08.2016r [...]

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZK. 2016/17

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2016/179 marca 2016r rozpocznie się rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szk. 2016/17Strona [...]

metryczka