Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. J. Kilińskiego w Częstochowie


Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. J. Kilińskiego rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 1 W sprawie : likwidacji kasy oraz anulowania instrukcji kasowej (17kB) wordZarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. J. Kilińskiego rok 2019


ZARZĄDZENIE NR 6/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 29.04.2019 r. (97kB) word

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 im. Jana Kilińskiego Z DNIA 02.05.2019 r. W sprawie : wprowadzenia zmian w regulaminie pracy (20kB) word

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 02.09.2019 r. W sprawie : wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (38kB) word

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 02.09.2019 r. W sprawie : wprowadzenia regulaminu Wycieczek i spacerów w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Jana Kilińskiego w (89kB) word

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 04.11.2019 r. W sprawie : regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (55kB) word

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 08.11.2019 r. W sprawie : powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu żywnościowego i opałowego (42kB) word

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 09.12.2019 r. w sprawie: wyceny aktywów w zakresie majątku trwałego MP05 (38kB) word

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 09.12.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Jana Kilińskiego w C (14kB) word


Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 im. J. Kilińskiego rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGOW CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 02.01.2020 r. W sprawie : wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. (100kB) word

ZARZĄDZENIE NR 1A/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGOW CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 02.01.2020 r. W sprawie : powołania Zespołu Doradczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Jana Kiliń (36kB) word

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGOW CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 07.01.2020 r. W sprawie : wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami (35kB) word

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 22.01.2020 r. W sprawie : terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej (41kB) word

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGOW CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 20.01.2020 r. W sprawie : zmiany stawki za żywienie w przedszkolu (36kB) word

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGOW CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 29.01.2020 r. W sprawie : dodatków funkcyjnych dla nauczycieli (39kB) word

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 10.02.2020 r. W sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej (24kB) word

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 26.02.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Jana Ki (40kB) word

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 05.03.2020 r. w sprawie: podjęcia środków ostrożności w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem COVID19 (619kB) word

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 24.03.2020 r. w sprawie: szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobi (15kB) word

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 05. 05. 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie w związku z zapobiega (14kB) word

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 06.05.2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedur bezpieczeństwa zawierających zasady organizacji pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Ja (15kB) word

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 01.07.2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (16kB) word

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii COV (16kB) word

ZARZĄDZENIE nr 14/2020 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Przedszkolu nr 5 im (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Małgorzata Bajdur (27 lutego 2018)
Opublikował: Magdalena Kimla (27 lutego 2018, 20:00:14)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kimla (20 grudnia 2020, 18:26:19)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3532