Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów [...]

Efektywność energetyczna

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

Program wychowawczy 2016/2017

Program wychowawczy [...]

Program profilaktyki 2016/2017

Program profilaktyki 2015/2016 [...]

metryczka