Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kucharki.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko kucharki została wybrana pani Sylwia Warwas. [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko sekretarki.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko sekretarki została wybrana pani Ewelina Jabłko. [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana pani Anita Rygał. [...]

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego jednostki za 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 rok.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im.M.Dąbrowskiej informuje, że realizując obowiązek wynikający z paragrafu 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana pani Ilona Kijak. [...]

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im.M.Dąbrowskiej informuje, że realizując obowiązek wynikający z paragrafu 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla [...]

Ogłoszenie - realizacja zadań poprawy efektywności energetycznej

Informuję,że Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art.6 ust 2 pkt 1),2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2018/2019

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach. I [...]

Elektroniczny nabór do klas I na rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie

Elektroniczny nabór do klas I na rok 2018/19 NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do [...]

Wynik naboru na stanowisko starszego referenta

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie informuje, że po przeprowadzeniu naboru złożył propozycję zatrudnienia pani Magdalenie Wosik. Oferta pani Magdaleny Wosik spełniła wymagania formalne określone w [...]

Zajęcia

[...]

Szkoła czystych rąk

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie uzyskała certyfikat "Szkoła Czystych Rąk" [...]

Szkoła z maską

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie uzyskała certyfikat "Szkoła z maską" [...]

Szkoła przyjazna dla sześciolatka

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie uzyskała certyfikat "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" [...]

Szkoła Promująca przedsiębiorczość

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie uzyskała certyfikat "Szkoła Promująca przedsiębiorczość" [...]

Certyfikat Ortograffiti

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksjii "Ortograffiti". [...]

Etwinning label

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie uzyskała odznakę "Etwinning label" [...]

Szkoły bez przemocy

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie uzyskała tytuł "Szkoły bez przemocy" [...]

Darmowe przejazdy dla uczniów niepełnosprawnych na terenie Częstochowy

Darmowe przejazdy dla uczniów niepełnosprawnych na terenie Częstochowy [...]

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki [...]

Szkoła z klasą

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie uzyskała tytuł "Szkoły z klasą" [...]

metryczka