Majątek

Majątek

Majątek szkoły 2023

Majątek Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie na koniec 2023 roku wyniósł 4 423 757,90 zł. [...]

Majątek szkoły 2022

Majątek Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie na koniec 2022 roku wyniósł: Konto 011- 4 423 757,90 zł, Konto 013- 358 449,49 zł. [...]

Majątek szkoły 2021

Majątek Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie na koniec 2021 roku wyniósł: Konto 011- 4 397 690,90 zł, konto 013 - 335 218,49 zł. [...]

Majątek szkoły 2019

Majątek Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie na koniec 2019 roku wyniósł: Konto 011- 4 397 690,90 zł, Konto 013 – 323 157,69 zł. [...]

Majątek szkoły 2018

Majątek Szkoły Podstawowej Nr 11 w Częstochowie na koniec 2018 roku wyniósł: Konto 011- 4 397 690,90 zł, Konto 013- 245 265,80 zł. [...]

Majątek szkoły 2017

Majątek Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie na koniec 2017 roku wyniósł: 3 662 116 zł - wartość netto. [...]

Majątek Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie

Majątek Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie dane od 2003 roku za każdy rok brutto i netto [...]

metryczka