Rejestr świadectw szkolnych.

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny- w godzinach pracy sekretariatu szkoły.


Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów,a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Zofia Bartoszek (29 listopada 2012)
Opublikował: wiewiora_l (30 listopada 2012, 08:31:28)

Ostatnia zmiana: Teresa Trzepizur (7 marca 2017, 14:51:20)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3080