Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na remont istniejących i instalacje nowych urządzeń na placu zabaw.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na remont istniejących i instalacje nowych urządzeń na placu zabaw. [...]

Zapytanie ofertowe na remont istniejących i instalację nowych urządzeń na placu zabaw

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT ISTNIEJĄCYCH I INSTALACJĘ NOWYCH URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKWÓW [...]

SP36-Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego -GUS

SP36-Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego -GUS [...]

OFERTA PRACY

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 36  im. Polskich Olimpijczyków przy  ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie zatrudni  na zastępstwo, na cały etat konserwatora, (może być na emeryturze).  Szczegółowych [...]

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole  Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia [...]

INFORMACJA O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe_informacja Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...]

Realizacja zadań poprawy efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz. U [...]

2015/16 Program Profilaktyki, Program Wychowawczy i Zajęcia Dodatkowe

Program Profilaktyki Program Wychowawczy Zajęcia dodatkowe [...]

Przydział sal lecyjnych

Przydział sali [...]

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe [...]

2014/15 Kalendarz Szkolny

Kalendarz szkolny [...]

Przewóz uczniów niepełnosprawnych

Szkoła zapewnia możliwość skorzystania z przejazdów oferowanych przez gminę /MOPS/ oraz ewentualnie innych możliwościach, którymi dysponuje szkoła lub specyficznych rozwiązaniach zastosowanych przez Państwa w naszych szkołach. [...]

metryczka