Kontrole

Kontrole

KONTROLA 2021

L.p.Organ prowadzący kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (oceny, zalecenia)1Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela [...]

Kontrola

Lp.Organ prowadzący kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (oceny, zalecenia)1Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieKontrola doraźna,, Przestrzeganie praw dziecka w związku z interwencją [...]

KONTROLE 2016

LpOrgan prowadzący kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (oceny, zalecenia)1.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w CzęstochowieOcena stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń szkoły i bloku [...]

2014

[...]

2013

Kontrole [...]

metryczka