Rejestr wydawanych legitymacji i duplikatów legitymacji

Dostęp: Sekretariat szkoły dla osób posiadających interes prawny.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza (22 września 2008)
Opublikował: dostal_w (22 września 2008, 12:40:19)

Ostatnia zmiana: Wojciech Dostal (29 grudnia 2017, 10:04:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7810