Kontrole

Kontrole

Kontrole 2022r

Lp.Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę Zakres kontroli                                      Termin przeprowadzenia [...]

Kontrole 2021

Lp.Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę Zakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Śląski Kurator OświatyNadzór dyrektora szkoły nad prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik [...]

Kontrole 2020

LpOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTerminprzeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Śląski Kurator OświatyMonitorowanie przez dyrektora szkoły realizacji podstawy programowej z j. angielskiego w [...]

Kontrole 2019

Lp.Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres   kontroli         Termin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Państwowa Inspekcja PracyPrawo pracy        [...]

Kontrole 2018

LpOznaczenie organu  przeprowadzającego  kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w CzęstochowieRealizacja podstawy programowej [...]

Kontrole 2017

Lp.Oznaczenie organu  przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w CzęstochowieObserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z [...]

Kontrole 2016

Lp.Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Powiatowa Stacja Sanitarna w CzęstochowieOcena realizacji programów: Postępowanie [...]

metryczka