Kontrole

Kontrole

Kontrole 2018

LpOznaczenie organu  przeprowadzającego  kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w CzęstochowieRealizacja podstawy programowej [...]

Kontrole 2017

Lp.Oznaczenie organu  przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w CzęstochowieObserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z [...]

Kontrole 2016

Lp.Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Powiatowa Stacja Sanitarna w CzęstochowieOcena realizacji programów: Postępowanie [...]

metryczka