Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: Archiwum (dzienniki z poprzednich lat), serwer IV LO - aktualne dzienniki z zachowaniem ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza (3 września 2012)
Opublikował: dostal_w (19 stycznia 2013, 11:58:33)

Ostatnia zmiana: Wojciech Dostal (27 grudnia 2017, 09:45:56)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7274