Rejestr przyjęć uczniów do klasy pierwszej.

Dostęp: Sekretariat szkoły dla osób posiadających interes prawny.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza (27 grudnia 2017)
Opublikował: Wojciech Dostal (27 grudnia 2017, 10:10:00)
Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: Wojciech Dostal (29 grudnia 2017, 10:01:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7116