Majątek

Majątek

KSIĘGI INWENTARZOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

wykaz inwentarza przedszkolaDostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie dla osób/instytucji, które wykażą interes prawnyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 r ze [...]

metryczka