Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek z paragrafu 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu [...]

metryczka