Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o lokalu do wynajęcia.

Przedszkole posiada do wynajęcia lokal o powierzchni 29 m2 wyposażony w wodę i energię elektryczną. Teren wokół jest monitorowany, ale wejście bez podłączenia do alarmu, więc niezależne od godzin pracy [...]

Nabór na wolne stanowisko referenta – 0,5 etatu

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie Aleja Wojska Polskiego 73  ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta – 0,5 etatu   1. Wymagania niezbędne - Posiadanie obywatelstwa polskiego lub [...]

Sprawozdanie finansowe

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie [...]

Informacja dotycząca realizacji zadań poprawy efektywności energetycznej

„Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej [...]

Przedszkolny zestaw programów obowiązujący w Miejskim Przedszkolu nr 8 w roku szkolnym 2012/2013

Przedszkolny zestaw programów obowiązujący w Miejskim Przedszkolu nr 8 w roku szkolnym 2012/2013 "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - [...]

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program wychowawczy naszego przedszkola ma za zadanie określić, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka i do jego rodzica. Jakie sposoby postępowania, zachowania, są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w [...]

Godziny posiłków Godziny pracy LOGOPEDY

Godziny posiłków w placówce macierzystej w oddziałach zamiejscowych Godziny pracy LOGOPEDY [...]

Przedszkolny zestaw programów obowiązujący w Miejskim Przedszkolu nr 8 w roku szkolnego 2011/2012

Przedszkolny zestaw programów obowiązujący w Miejskim Przedszkolu nr 8 od roku szkolnego 2011/2012 przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców 1. "Nasze przedszkole" - Małgorzata Kwaśniewska, [...]

Rekrutacja

Od 20 stycznia do 10 marca 2011 r. będą wydawane i przyjmowane karty zgłoszenia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2011/2012. Rekrutacja obejmować będzie roczniki 2005-2008 i dotyczy również dzieci już uczęszczających do przedsz [...]

Wycieczki planowane

Wycieczki i wyjazdy edukacyjne planowane w roku szkolnym 2010/2011 dotyczą trzech starszych grup placówki macierzystej: - wrzesień - filharmonia "Z drogi śledzie - muzyka do dzieci jedzie" - październik - jednodniowa wycieczka na Jurę "Czy [...]

Imprezy planowane w roku szkolnym 2010/2011

1. Pasowanie na Starszaka w grupie "Słoneczka" i "Stokrotki": X 2010 r. 2. Wizyta Św. Mikołaja w przedszkolu w najmłodszych grupach: XII 2010r. 3. Spotkania wigilijne we wszystkich grupach wiekowych: XII 2010 r. 4. Spotkanie z okazji Dnia Babci [...]

Harmonogram planowanych wycieczek na rok szkolny 2009/2010

Wycieczki planowane Wycieczki planowane w roku szkolnym 2009/2010 - wyjazdy dotyczą grup III, IV i V z przedszkola przy Alei Wojska Polskiego oraz grupy III z oddziałów zamiejscowych 1."Czarodziejska zagroda"- Pracownia Ceramiki i sztuk [...]

Harmonogram planowanych imprez na rok szkolny 2009/2010

Imprezy planowane w roku szkolnym 2009/2010 1. Pasowanie na Starszaka w grupie "Słoneczka" - termin 5 XI 2009 r. 2. Wizyta Św. Mikołaja w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych - Termin: XII 3. Spotkania wigilijne we wszystkich grupach [...]

Dyżury wakacyjne placówek

W czasie wakacji dyżury pełnić będą następujące placówki: 01-15 lipca MP nr 8 Al. Wojska Polskiego 73 (czesne 68zł) 16-31 lipca MP nr 5 ul. Górska 8/10 (czesne 70 zł) 01-14 sierpnia MP nr 19 ul. Szkolna 1 (czesne 70 zł) 17-31 sierpnia MP [...]

1 % od podatku

Szanowni Państwo! Prosimy o przekazanie 1% podatku na Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", z którym nasze przedszkole podpisało umowę zapewniającą otrzymanie 75 % zebranej kwoty. Zgromadzone fundusze [...]

ZESTAW PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Przedszkolny zestaw programów obowiązujący w Miejskim Przedszkolu nr 8 od roku szkolnego 2008/2009 przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców [...]

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8 W CZĘSTOCHOWIE Kryteria opracowano na podstawie: · Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół [...]

REKRUTACJA NA ROK2008/2009

Miejskie przedszkole nr 8 w Częstochowie od dnia 03 marca 2008 prowadzi rekrutacje dzieci na rok szkolny 2008/2009. rodzice dzieci proszeni są w nieprzekraczalnym terminie od 3 marca do 15 kwietnia o pobieranie i zwrot wypełnionych kart [...]

Uwaga Rodzice!

Podobnie jak w ubiegłym roku, nasze przedszkole prowadzi stałą zbiórkę odzieży, zabawek i pomocy szkolnych dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 1 "Mały Książę" przy ul. Tetmajera 18. [...]

Harmonogram zajęć dodatkowych

planowane zajęcia dodatkowe w poszczególnych grupach [...]

Ogłoszenie

Dnia 10 września (poniedziałek) o godz. 17 odbędzie się zebranie rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o obowiązkowe i punktualne przybycie. Po zebraniu ogólnym odbędą [...]

REKRUTACJA NA ROK 2006/2007

UWAGA RODZICE !!!! Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie Al. Wojska Polskiego 73 od dnia 1 marca 2006 r. prowadzi rekrutację dzieci na rok szkolny 2006/2007. Rodzice dzieci proszeni są w [...]

metryczka