Kontrole

Kontrole

kontrole przeprowadzone w roku 2019

Lp.Oznaczenia organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie Kontrola kopleksowa [...]

kontrole 2018

L.p.Przeprowadzający kontrolęData kontroliTemat kontroliZalecenia pokontrolneRealizacja zaleceń1.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny          w Częstochowie05.09.2018 r.Kontrola sanitarna [...]

metryczka